Stiegras

Karsti velmētā - B500B, B500NC, K500CT, kā arī auksti velmētā - B500A. 

 .