Detalizācija

Detalizācijas nodaļa nodrošina rasējumu apstrādi un detaļu, to sastāvdaļu izmēru sagatavošanu atbilstoši tehniskajam projektam un to tālāku nodošanu ražošanā. Detalizācijas procesā tiek meklēts klientam labākais tehniskais risinājums, kā arī tiek optimizēts materiāla izlietojums, samazināti atgriezumi. Tiek sagatavotas birkas un kraušanas lapas ar visām pasūtījuma detaļām, kas tiek nosūtīts klientam apstiprināšanai un pēc tam pasūtījums tiek nodots ražošanā.